Om


Navn
Profil

Indlæg af :

Forside billede top

NETVÆRKET FOR DIG DER ADMINISTRERER…

Plads i Parasollens bestyrelse

alt tekst

Til generalforsamlingen i april måned skal der vælges ny bestyrelse. Allerede nu ved vi, at tre nuværende medlemmer ikke genopstiller. Et ordinært medlem skal vælges for 2 år og to suppleanter skal vælges for 1 år. Suppleanter…

Nyt omkring lejlighed i Berlin

Parasollen har modtaget yderligere materiale vedrørende en eventuel ny lovgivning i…

Det er tid at betale kontingent

Kontingent for 2013 kr. 2.000 bedes senest den 20. marts 2013 indbetalt på Parasollens konto nr. 9255 3483 907 841 i Nordea. Bestyrelsen gør opmærksom på, at for deltagelse i seminar og generalforsamling skal kontingent til foreningen være…