Om


Navn
Profil

Indlæg af :

Bilag til generalforsamlingen

Dagsorden generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Klik her for visning af:  Regnskab Parasollen 2016 4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 21.…

Ny info om seminar og generalforsamling 2017

Bestyrelsen glæder sig over, at der er god tilslutning til årets seminar og generalforsamling. Der er dog plads til lidt flere, hvorfor tidsfristen udsættes til den 1. april 2017. For øjeblikket er der tilmelding fra medlemmer fra: Selvstændige Brugsforeninger,…