Om


Navn
Profil

Indlæg af :

Generalforsamling 2018 – opfordring til opstilling til bestyrelsen.

Parasollens medlemmer opfordres til at overveje og tilbyde kandidater til bestyrelsen. Dagsorden generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Link til – Regnskab 2017 –…

Parasollens Seminar – konflikt eller ej

Parasollens seminar… Indtil videre fastholdes Parasollens Seminar 1. Bliver der indgået forlig – afholdes seminaret som planlagt. 2. Udsætter forligsmanden konflikten i 14. dage – afholdes seminaret som planlagt. 3. Bliver konflikten en realitet? – udsættes Parasollens seminar til afholdelse…