Generalforsamling 2018 – opfordring til opstilling til bestyrelsen.

Parasollens medlemmer opfordres til at overveje og tilbyde kandidater til bestyrelsen.

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Link til – Regnskab 2017 – underskrevet af bestyrelse2 og Resultatopgørelsen 2017

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe (r)
– Ny lovgivning
– Eventuelt andre fokusområder
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Der er valg for 2 år.
På valg til bestyrelse er:

Nils Pedersen – genopstiller
Dora Bak – genopstiller
Leon Kanstrup – mandatet er til rådighed

Suppleant: Anette Eg Kristiansen (på valg 2018)
Suppleant: Susanne Rowney Thorsen (på valg 2019)

Revisorsuppleant: Jes Hansen (på valg 2018)
Revisor: Lejf Rattenborg Bøgedal (på valg 2019)

8.Eventuelt.

Add comment