Indberetning af reelle ejere – en kort vejledning

Tilføjelse til tidligere nyhedsbrev om registrering af fondens reelle ejere.

Står din fond registreret forkert på virk.dk, så send en mail til Erhvervsstyrelsen på virksomhed@erst.dk

Forslag til mail:

Til rette vedkommende
I medfør af Fondsloven skal alle fonde registrere sine reelle ejere.

Imidlertid står XX Feriefonden cvr. xxxxxxxx registreret forkert.
STAR og Civilstyrelsen oplyser, at fonden skal være registreret som en fond, som Civilstyrelsen har undtaget fra Fondsloven.
Denne ændring kan fonden imidlertid ikke selv klare på virk.dk.

Fondens vedtægter er vedhæftet, og Erhvervsstyrelsen anmodes om at foranledige, at Feriefonden registrering bliver rettet i VIRK.
Herefter kan fonden selv indberette de reelle ejere.

Giv venligst en returmail, når ændringerne er trådt i kraft.

I forbindelse med selve registreringen skal fonden kun indtaste navne og cpr.nr. på bestyrelsen.

Add comment