Invitation til seminar og generalforsamling 2017

Bestyrelsen inviterer til seminar og generalforsamling den 20. og den 21. april på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.
Her følger 1. udgave af program (ret til ændringer forbeholdes): Torsdag den 20. april 2017.
10.00 Opstilling og start af Torveaktiviteter
10.30 Indtjekning til seminar
10.30 – 10.35 Velkomst og præsentation v. Inger Larsen
10.35 – 12.00 STAR, Feriekontoret OBS Medlemmerne opfordres til at indsende eventuelle på forhånd kendte spørgsmål til Feriekontoret til Parasollens formand på iel@rn.dk Efterfølgende vil disse samlet blive videregivet til Feriekontoret.

 

12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 14.30 Torveaktiviteter
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Kunderejse 2 ved Poul Kragelund, Kragelund Kommunikation, www.kragelund-kommunikation.dk

Opsamling fra 2016 – konkret – handlingsorienteret – troværdig, på baggrund af tilbagemeldinger fra feriefonde og feriehusadministratorer.

15.30 – 15.45 Præsentation af “Huskepind” ved Nils Petersen
15.45 – 17.30 Farbare veje og next step.  Gruppearbejde og opsamling ved Deltagerne & Kragelund Kommunikation
17.30 – 18.30 Forfriskning og opsamling i plenum salen
19.30 Middag og networking.
Fredag den 21. april 2017
7.30 – 08.45 Morgenmad
9.00 – 10.30 – Gode råd v. Nils Petersen
– ”Hvordan går det hos jer?”
– Opsamling fra dag 1
10.30 -10.45 Kaffe og registrering af deltagere til generalforsamling
10.45 – 12.00 Generalforsamling
12.00 – 13.00 ”To go or to stay”- sandwich og vand

Dagsorden generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2017.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Der er valg for 2 år.
På valg til bestyrelse er:
Inger Larsen                       mandatet er til rådighed
Pia Banche
Bent Munk                          genopstiller ikke
Pia Petersen

På valg til suppleant er:
1. suppleant: Vakant
2. suppleant: Anette Eg Kristiansen

8. På valg til revisor er:
Lejf Rattenborg Bøgedal

OBS – Medlemmerne opfordres til opstilling til bestyrelsen.

8.Eventuelt.

Praktisk info
Pris og tilmelding
Prisen for at deltage i seminaret er kr. 2.200, ønskes ingen overnatning er prisen kr. 1.500.
Tilmelding til regnskabsfører Poul Lehn Jensen, pt.jensen@post.tele.dk
Tilmelding og betaling senest den 15. marts 2017 på Parasollens konto nr. 9255 3483 907 841 (Nordea).
VIGTIGT ved betaling !!!!!!!! – Husk at oplyse navn på fond/feriehusadministrator samt navn på deltagere
Der sendes bekræftelse på mail, når betalingen er registreret. Ved afbestilling efter deadline vil deltagergebyret være tabt.

Prisen dækker – ud over lokaler og mødeforplejning følgende:
Torsdag: Frokost ved ankomst, eftermiddagskaffe, middag og overnatning i enkeltværelse.
1 øl/vand til frokost samt 1 glas hvidvin og ½ fl. vin til middag.

Fredag: Morgencomplet, formiddagskaffe og sandwich og vand ”to stay or to go”.

Kontingent: For deltagelse i seminar og generalforsamling skal kontingent til foreningen kr. 2.000 være betalt.

 

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde.
På gensyn

 

Add comment