Invitation til seminar og generalforsamling d. 12 og 13. april

Program og invitation til udskrivning finder du på linket her: 
Parasollen indbydelse og foreløbigt program 2018

Bestyrelsen inviterer til seminar og generalforsamling den 12. og den 13. april på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.
Her følger 1. udgave af program (ret til ændringer forbeholdes):
Torsdag den 12. april 2018
10.00 Opstilling og start af Torveaktiviteter
10.30 – 11.00 Indtjekning til seminar og kaffe
11.00 – 11.05 Velkomst og præsentation v. Inger Larsen
11.05 – 12.30 STAR, Feriekontoret
Ny ferielovgivning v. Søren Balslev
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 15.00 Torveaktiviteter og kaffe
15.00 – 15.15 Ny lovgivning udfordrer feriefondes fremtid – der er behov for rettidig strategisk handling, der involverer den enkelte fonds bestyrelse
15.15 – 16.15 Et kærligt spark! – Indspark til handleplaner for feriefonde bla. med basis og inspiration fra Parasollens seminarer

Arbejdsgruppen ved Martin Petersen

16.15 – 16.30 Kort pause
16.30 – 17.15 Samarbejde på tværs af feriefonde – herunder et smugkig i en feriefond

Arbejdsgruppen ved Nils Pedersen

17.15 – 18.30 Forfriskning i plenumsalen samt drøftelser i landsdelsgrupper
19.30 Middag og networking
Fredag den 13. april 2018
7.30 – 08.45 Morgenmad
9.00 – 10.30 – Turistlicens Europa v. Zafo Law, Lars Hovmand Mikkelsen
– Tilsynskontrakter – videndeling
– Storbylejligheder
– Definition af en feriefond til brug ved køb og salg i udlandet
10.30 -10.45 Kaffe og registrering af deltagere til generalforsamling
10.45 – 12.00 Generalforsamling
12.00 – 13.00 ”To go or to stay”- sandwich og vand

Dagsorden generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 22. marts 2018.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Der er valg for 2 år.
På valg til bestyrelse er:

Nils Pedersen – genopstiller
Dora Bak – genopstiller
Leon Kanstrup – mandatet er til rådighed

Suppleant: Anette Eg Kristiansen (på valg 2018)
Suppleant: Susanne Rowney Thorsen (på valg 2019)

Revisorsuppleant: Jes Hansen (på valg 2018)
Revisor: Lejf Rattenborg Bøgedal (på valg 2019)

OBS – Medlemmerne opfordres til opstilling til bestyrelsen.

8.Eventuelt.

Praktisk info
Pris og tilmelding
Prisen for at deltage i seminaret er kr. 2.400, ønskes ingen overnatning er prisen kr. 1.700.
Tilmelding til regnskabsfører Poul Lehn Jensen, pt.jensen@post.tele.dk
Tilmelding og betaling senest den 15. marts 2018 på Parasollens konto nr. 9255 3483 907 841 (Nordea).
VIGTIGT ved betaling !!!!!!!! – Husk at oplyse navn på fond/feriehusadministrator samt navn på deltagere
Der sendes bekræftelse på mail, når betalingen er registreret. Ved afbestilling efter deadline vil deltagergebyret være tabt.

Prisen dækker – ud over lokaler og mødeforplejning følgende:
Torsdag: Frokost ved ankomst, eftermiddagskaffe, middag og overnatning i enkeltværelse.
1 øl/vand til frokost samt 1 glas hvidvin og ½ fl. vin til middag.

Fredag: Morgencomplet, formiddagskaffe og sandwich og vand ”to stay or to go”.

Kontingent: For deltagelse i seminar og generalforsamling skal kontingent til foreningen kr. 2.000 være betalt.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde.
På gensyn…

 

 

Add comment