Parasollens Seminar – konflikt eller ej

Parasollens seminar…

Indtil videre fastholdes Parasollens Seminar

1. Bliver der indgået forlig – afholdes seminaret som planlagt.

2. Udsætter forligsmanden konflikten i 14. dage – afholdes seminaret som planlagt.

3. Bliver konflikten en realitet? – udsættes Parasollens seminar til afholdelse snarest muligt efter konflikten.

Allerede tilmeldte og senere tilmeldte efter deadline forbliver på deltagerlisten til Parasollens seminar.

Deltagergebyret bliver ikke tilbagebetalt, før det eventuelt, konstateres at det ikke er muligt at deltage på eventuel alternativ dato for seminaret.

Tilmelding er stadig mulig.. der er pt. 74 tilmeldte.

Hvordan er den enkelte Feriefond stillet under en eventuel konflikt?

Feriefonde er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten og vil kunne køre videre.

Dog vil den administrative bistand fra ansatte i kommuner, stat og regioner, være afhængig af om den enkelte der udfører arbejdet, er omfattet af konflikt eller ej.

Tvivls spørgsmål kan alene afgøres af den enkeltes faglige organisation.

Parasollen anbefaler at de enkelte bestyrelser drøfter konsekvenserne forud for en eventuel konflikt.

Pbv. Parasollen

Add comment